Standard pullerten er en kraftig fleksibel gummipullert i et moderne industrielt design. Den kan anvendes overalt i trafikken, men er især populær, hvor der del trafik med tunge køretøjer som lastbiler og busser. På grund af størrelsen er den tydelig at se, og skulle den blive påkørt af en lastbil, kan den tåle rigtig meget før den går itu.

Standard pullerten anvendes meget ofte hvor der er behov for at vise hvor de tunge køretøjer kan køre. Det kan være indkørsler til lagerhaller, læsseramper eller fabrikker. Den anvendes også til parkeringspladser, hvor der er skilte eller andet man ønsker at beskytte mod påkørsler.

På grund af pullertens størrelse vil man umiddelbart passe på ikke at køre på den, og det vil også med stor sandsynlighed medføre visuelle skader på køretøjet.
Selvom Standard pullerten bliver påkørt af en personbil med høj hastighed, vil der ikke af den grund være risiko for at bilen vælter eller bliver beskadiget så meget at der opstår personskader. For at bøje Standard pullerten 45o skal der bruges en kraft på 300 kg.