ROCYCLE Pullerter sparer omkostninger
Mange påkørsler af pullerter sker ved ret lav hastighed, der ofte medfører at en fast pullert bliver skæv eller går itu. En fleksibel ROCYCLE pullert vil derimod give efter og rette sig op i lodret stilling igen. Der vil ikke være skader på pullerten, højest lidt lakafsmitning fra køretøjet. Det giver gode omkostningsbesparelser.

Et korrekt udført fundament vil heller ikke blive beskadiget ved lettere påkørsler, så også her er der omkostningsbesparelser.

Hvis der sker kraftige ofte gentagne påkørsler af en STÅLFLEKS pullert, vil den med tiden blive beskadiget. Enten ved at pullerten bliver bulet, eller måske blot at lakeringen ødelægges. I begge tilfælde kan pullertens top let afmonteres uden at tage pullerten op af fundamentet og enten udskiftes med en ny top eller om lakeres. Det er meget besparende i forhold til at udskifte hele pullerten.